Inici / Activitat contractual
Activitat contractual

 

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Informació sobre òrgan de contractació / Perfil contractant
>> Òrgan contractació
>> Perfil del contractant
>> Licitacions en tràmit
>> Contractes subscrits
>> Contractació menor
>> Modificacions contractuals
>> Dades estadístiques sobre contractació
>> Contractes de gestió de serveis públics i concessió obra pública

 

Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
>> Convenis de col·laboració generals i de docència
>> Encàrrecs de gestió

 

Relació llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes
>> Relació de personal derivada de contractes

 

Registre públic de contractes
>> Formulari i peticions

 

 

FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME 

Informació sobre òrgan de contractació / Perfil contractant
>> Òrgan contractació
>> Instruccions internes de contractació
>> Perfil del contractant
>> Licitacions en tràmit
>> Contractes subscrits
>> Contractació menor
>> Modificacions contractuals
>> Dades estadístiques sobre contractació
>> Contractes de gestió de serveis públics i concessió obra pública

 

Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
>> Convenis de col·laboració generals i de docència
>> Encàrrecs de gestió

 

Relació llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes
>> Relació de personal derivada de contractes

 

Registre públic de contractes
>> Formulari i peticions

 

 

- Darrera actualització del bloc "Activitat contractual": març de 2019

- Propera revisió del bloc "Activitat contractual": juny de 2019