Unitat de Podologia

A la branca de la medicina que estudia la fisiologia del peu i les seves malalties se l’anomena podologia.


El podòleg és el professional sanitari que s’especialitza exclusivament en prevenir, diagnosticar i tractar les diferents alteracions i malalties dels peus. Moltes vegades és el primer professional sanitari en detectar símptomes de malalties vitals com l’artritis, problemas cardiovasculars o la diabetis, degut a que el peu està directament relacionat amb la resta del cos.

 

Les patologies en podologia poden ser de causes són molt diverses; poden ser infeccioses, traumàtiques o congènites. També varien segons la zona afectada, pot haver patologies dermatològiques (afecten la pell dels peus), patologies osteoarticulars o patologies de teixits tous. Tan diversos com les patologies han de ser els tractaments utilitzats. En podologia es fan servir tècniques de tall i desbridament, teràpies farmacològiques, fisioteràpia, correccions ortopèdiques, mesures de control biològic i cirurgia.Els peus són els responsables de sostenir i desplaçar el cos durant tota la vida.

 

De mitja cadascun de nosaltres camina 150.000 km a la vida, un equivalent a 4 voltes al món. Per aquesta raó és important tenir una cura bàsica però continua dels nostres peus.

 

La podologia pot avaluar i tractar entre d’altres: problemes d’ungles, calls, durícies, fongs, psoriasi, problemes d’origen biomecànic (peu pla, peu buit, peu valg), problemes traumàtics (galindons, dit de martell), problemes vasculars.