NotÝcia
27/08/2018
Llocs de treball adaptats a les persones

Vint-i-dos professionals han vist adaptat el seu lloc de treball en els darrers cinc anys per motius de salut, i a dinou més se’ls ha proposat un canvi davant de la impossibilitat d’una adequació òptima. Els trastorns músculesquelètics, les patologies cròniques i la pèrdua de vista o de l’oïda són les situacions més freqüents.

El Consorci, a través del Servei de Prevenció, vetlla perquè els llocs de treball siguin segurs i, en la mesura del possible, adequats a les particularitats de cada persona. És per això que, conjuntament amb els comandaments, s’actua proactivament quan, durant les revisions mèdiques periòdiques, s’evidencia alguna problemàtica de salut que es pot corregir o pal•liar amb una adaptació o un canvi del lloc de treball.

 

Avaluació contínua. Des del 2013, l’equip de vigilància de la salut ha recomanat algun tipus d’adaptació del lloc de treball en 84 casos. D’aquests, se n’han pogut resoldre, de moment, 41, tot i que a les reunions periòdiques entre el Servei de Prevenció i les direccions afectades es fa una revisió per avaluar canvis o adaptacions possibles, per tant, és un procés en continu.

 

Adequació o canvi? Cada persona és un món i, per això, en cada cas es realitza:

  • una anàlisi exhaustiva de les tasques que realitza durant la jornada laboral,
  • es valora la possibilitat d’incorporar millores tècniques o d’innovació en materials o en equips de treball, i,
  • si s’escau, es defineixen pautes més saludables d’organització del treball.

 

Els 41 casos resolts ho han fet de maneres diferents: 22 adaptacions del lloc de treball i 19 canvis de lloc de treball.

 

Diferents problemes de salut. En els casos resolts, les principals problemàtiques de salut notificades han estat: trastorns músculesquelètics (11), diferents patologies cròniques (7), invalideses (6), disminucions sensorials (7) i altres problemes com sensibilitat química o trastorns fisiològics (10).


 Tornar enrere