Notícia
10/07/2018
El Consorci inverteix un 17% més en formació durant el 2017

Els alumnes han posat, de mitjana, una nota de 9 a la qualitat de les accions formatives incloses en el Pla Formació Contínua 2017. L’any passat s’hi van realitzar un total de 621 accions formatives, 255 de formació grupal i 366 formacions individuals, amb un 89% d’assistència i finalitzats.

Els empleats del Consorci han invertit, en el seu conjunt, 51.701 hores de formació durant l’any passat, el que suposa una mitjana de gairebé 26 hores de formació per empleat. La inversió econòmica, incloent-hi les despeses directes i les indirectes, ha estat d’1.361.565,37 euros, un 17% més que durant el 2016. Aquest import dobla el 0,7% del pressupost global de l’empresa, que és el percentatge que, en compliment de la normativa vigent, han d’invertir les empreses en la formació contínua dels seus empleats.

 

Comunicar bé i gestionar situacions d’agressivitat. En les enquestes de satisfacció el valor predominant ha estat 9, puntuació que confirma que l’estructura, el contingut, l’organització i l’actitud cap al mètode ha estat excel·lent en la majoria dels cursos. La puntuació mitjana més alta ha estat de 9,95, obtinguda pels cursos ‘Tècniques per parlar en públic i fer presentacions’ i ‘Com protegir-se davant d’una agressió. Taller per la defensa personal’. 

 

Aprofitament del crèdit de FUNDAE. Gràcies a la gestió de la Unitat de Formació contínua, la FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) ha bonificat el 95% de la inversió dedicada a finançar els docents: 180.917,23€. Aquesta aportació representa un 13,40% de la inversió total del Consorci en formació contínua, que contribueix a assolir els objectius establerts en el pla estratègic de la institució i aconseguir la millora de l’excel·lència dels professionals.

 

Objectius. Seguint les directrius del Pla Estratègic 2017-2020, la finalitat de les activitats organitzades per l’Àrea de Formació han estat:

- Millorar la comunicació del professional envers el malalt i familiars/cuidadors per establir bones relacions personals
- Destrar al personal amb els sistemes d’informació orientats a l’atenció del ciutadà
- Educar sobre l’ús racional dels medicaments
- Continuar amb la formació per la recerca, estimulant la producció científica i contribuir amb les activitats formatives per l’ innovació
- Estimular als formadors interns per desenvolupar-se com a formadors del personal
- Augmentar la formació en línia (s’ha incrementat en un 160%)
- Iniciar un itinerari formatiu pels administratius
- Potenciar la formació en PRL, acomplint amb l’estipulat per la llei incidint en la millora de la seguretat i salut en el treball
- Participar en la formació del projecte de cara a la reducció de la sinistralitat laboral
- Aportar formació relacionada amb la seguretat de pacients

 

 

FOTO: Acció formativa a l’àrea d’esterilització de l’Hospital de Mataró, 2017.


 Tornar enrere