Atenció a la Salut Mental i les Addiccions

ATENCIÓ HOSPITALÀRIA EN SALUT MENTAL I ADDICCIONS

Unitat d’urgències psiquiàtriques i atenció en crisi
Ofereix atenció psiquiàtrica especialitzada, 24 hores al dia, 365 dies l’any, a persones que requereixen atenció urgent.

Unitat d’aguts
Unitat d’hospitalització amb 32 llits per a atenció intensiva i multidisciplinària durant un període d’internament de dues a tres setmanes dirigit al tractament i l’estabilització de pacients amb trastorns mentals greus en fase d’inici o descompensació.

Unitat de subaguts
Unitat amb 10 llits d’hospitalització psiquiàtrica per a pacients amb trastorns mentals greus que per la complexitat, refractarietat o dificultats psicosocials que presenten requereixen un període d’internament prolongat amb objectius rehabilitadors i de reinserció a la comunitat.

Unitat d’aguts infantil i crisis d’adolescents
Unitat d’hospitalització de salut mental infantojuvenil amb 10 llits per a atenció intensiva de nens i joves afectats per un trastorn mental o per una descompensació psicopatològica greu.

Hospital de dia d’adults
Té com a objectiu atendre en règim diürn pacients amb trastorns mentals i/o addiccions que requereixen un tractament terapèutic i/o rehabilitador intensiu, els quals alhora poden mantenir els vincles amb la comunitat i la família durant el procés terapèutic.

Hospital de dia infantojuvenil
Té com a objectiu atendre en règim diürn pacients d’edat inferior al 18 anys residents al Maresme amb trastorns mentals i/o addiccions que requereixen un tractament terapèutic i/o rehabilitador intensiu, els quals alhora poden mantenir els vincles amb la comunitat i la família durant el procés terapèutic.


ATENCIÓ AMBULATÒRIA EN SALUT MENTAL I ADDICCIONS

Centre de Salut Mental d’Adults de Mataró (CSMA)
Centre de referència especialitzat en salut mental per a la població adulta que disposa d’equips multidisciplinaris encarregats de la detecció, el diagnòstic, el tractament i el seguiment dels trastorns mentals i de la conducta. Treballa en col·laboració amb els professionals d’atenció primària.

Centre de Salut Mental Infantojuvenil de Mataró (CSMIJ)
Centre de referència especialitzat en salut mental per a la població infantil i juvenil que disposa d’equips multidisciplinaris encarregats de la detecció, el diagnòstic, el tractament i el seguiment dels trastorns mentals i de la conducta de nens i joves. Treballa en col·laboració amb els professionals d’atenció primària, ensenyament i altres dispositius socials i educatius.

Consulta de Salut Mental Infantojuvenil del CAP Ocata
Consulta perifèrica del CSMIJ per a l’atenció de nens, joves i famílies residents al Maresme Sud que presenten problemes de salut mental.

Centre d’atenció i seguiment a les drogodependències de Mataró (CAS)
Centre de referència de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) per a l’atenció i el seguiment de problemes relacionats amb el consum, l’abús i/o la dependència de substàncies psicoactives de persones residents al Maresme Central.

Consulta d’addiccions del CAP Ocata (CAS)
Consulta perifèrica del CAS de Mataró per a l’atenció de persones residents al Maresme Sud que presenten problemes relacionats amb el consum, l’abús i/o la dependència de substàncies psicoactives.

 

Servei especialitzat en salut mental per a la discapacitat intel·lectual (SEMS-DI)
Servei integrat en la xarxa sanitària pública que ofereix assistència ambulatòria especialitzada a persones amb discapacitat intel·lectual que presenten problemes de salut mental i/o alteracions conductuals associades. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb avaluació, diagnòstic i tractament integral que inclou teràpia psicofarmacològica i psicoterapèutica, promoció de la salut, orientació i suport social.