NotÝcia
10/10/2017
Dia Mundial de la Salut Mental "Salut Mental a la comunitat i a la feina"

Els pacients infantils, juvenils i adults de Salut Mental han, decorat amb una figura de cartró, el vestíbul de l’Hospital de Mataró per commemorar aquesta diada, que se celebra avui 10 d’octubre.

El muntatge mostra una figura que simbolitza que la por a l’estigma i a la marginació associats a la malaltia mental, a vegades, s’oculta sota una màscara d’aparent normalitat.

 

Els problemes de salut mental són tant freqüents com les malalties comunes: infeccions respiratòries, problemes de les articulacions, asma o diabetes, però per manca d’informació són viscuts amb culpabilitat i rebuig per una part de la societat. La idea errònia de que afecta a persones mes fràgils, menys voluntarioses, menys Intel·ligents o que es tracta de malalties incurables donen lloc a un judici molt negatiu que convida a l’ocultació o a la negació.

 

Totes les persones hem de tenir els mateixos drets i oportunitats; tenir problemes de salut mental no ha de ser un condicionant per ser acceptat i integrat a la societat. L’estigma afegeix un patiment innecessari a les persones amb problemes de salut mental i dificulta l’acceptació del problema, fet que sol ser el primer pas per demanar ajuda i accedir als serveis de salut.

 

La prevenció i la promoció és cabdal per contribuir a la reducció de la càrrega social i per a l’obtenció d’una resposta més adient i positiva per a les persones que pateixen la malaltia. La millora de les condicions de vida de les persones amb trastorn mental i addiccions i les seves famílies beneficia no només a ells, sinó també el conjunt de la societat.

 

No cal dur una màscara, mostrem la realitat sense por a l’estigma!

Amb el lema “Salut Mental a la comunitat i a la feina” es pretén reivindicar i fer reflexionar de la magnitud i l’impacte d’aquests trastorns en termes de dependència, econòmic, social, sanitari i laboral. A Catalunya, el Govern de la Generalitat, conjuntament amb les diferents entitats del sector de la salut mental, va aprovar a principis del 2017 el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorns mental i addiccions (2017-2019) basat en 11 línies estratègiques, 29 grans objectius a assolir i més d’una setantena d’actuacions orientades a la promoció, la prevenció i l’atenció a la salut mental i les addiccions.

 

Les xifres...

 • Aproximadament uns 450 milions de persones amb trastorns mentals a tot el món.
• Una de cada quatre famílies als països desenvolupats té almenys un membre afectat per un trastorn mental.
• Es calcula que el 20% dels nens i adolescents del món tenen trastorns o problemes mentals i la meitat d’aquests es manifesten abans del 14 anys.
• Els trastorns mentals i els trastorns lligats al consum d’estupefaents són la principal causa de discapacitat al món.
• Cada any se suïciden al món més de 800.00 persones, la identificació precoç i el tractament eficaç són essencials per a garantir que aquestes persones rebinl’atenció necessària.
• Els trastorns mentals figuren entre els factors de risc importants d’altres malalties i de lesions no intencionals o intencionals.
• L’estigmatització i la discriminació de què són víctimes els malalts i els seus familiars dissuadeixen els pacients de recórrer als serveis de salut mental.
• Hi ha grans diferències en el món en la distribució de professionals competents en atenció a la salut mental. Els països d’ingressos baixos compten amb 0,05 psiquiatres i 0,42 infermeres psiquiàtriques per cada 100.000 habitants, mentre que als països d’ingressos alts la taxa dels psiquiatres és 170 vegades més gran i la de les infermeres és 70 vegades més gran.
• A Europa s’estima que els costos associats als trastorns mentals estan a l’entorn del 3-4% del PIB, associat sobretot a la discapacitat i a la pèrdua de productivitat.


 Tornar enrere