Informació per a l'usuari

En aquest apartat hi ha diversos fullets informatius que poden ser d’interès per a l’usuari. 

 

També trobareu un enllaç amb la Línea Verda d’Atenció a les Drogodependències del CatSalut.